STOP Úniku tepla!
VyTech Logo SKALICA

Vytech, v.o.s, Skalica



Firma Vytech, v.o.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1999 a disponuje s vlastným kapitálom. Sme priekopníkom v oblasti tzv. zateplenia okien. Pomocou PVC profilu ECOTHERM je možné dosiahnuť aj u Vašich pôvodných okien tepelné a zvukovo-izolačné vlastnosti plne porovnateľné s vlastnosťami okien novej konštrukcie (plastové, drevené, hliníkové) pri neporovnateľných nákladoch, ktoré sú v porovnaní s montážou nových okien rádovo trikrát nižšie.

Ušetrite až 60% tepla!

Celosvetový trend výrazného rastu cien energií každého druhu vedie našich odberateľov k možnosti dosiahnutia maximálnych energetických úspor, kde teplo zohráva významnú úlohu. Podiel z celkových spotrebných nákladov na bývanie tvorí v našich podmienkach na vykurovanie obytných a občianskych budov v priemere 60% vynaložených prostriedkov. Výška tohto percenta nie je ovplyvňovaná len cenovým vývojom rôznych druhov paliva, ale aj neželanými a zbytočnými stratami, ktoré vznikajú únikom cez rôzne konštrukčné časti bytových stavieb.

Strecha - 16%
Okná - 36% Dom Steny - 32%
Podlaha - 32%

Nekupujte zbytočne nové okná, ale využite možnosť dodatočného zateplenia.


Teplo je návykové, naše okná priťahujú teplo!

Profil okna

Výhodná alternatíva pre staršie ale zdravé nie len drevené okná je zateplenie a odizolovanie na princípe vloženia izolačného dvojskla do vonkajšieho krídla. Tento spôsob umožňuje rýchlu, efektívnu a finančne dostupnú výmenu pôvodného jednoduchého zasklenia u jednoduchých, špaletových a zdvojených okien bez oslabenia pôvodného rámu okenného krídla frézovaním či inou úpravou. Dodatočná montáž izolačných skiel sa naviac realizuje bez akýchkoľvek stavebných či iných zásahov do pôvodnej konštrukcie obvodových stien. Pôvodné jednoduché zasklenie je len nahradené izolačným dvojsklom. To spolu s celoobvodvým tesnením zaisťuje dokonalé zateplenie celého okna. Izolačné dvojsklo je konštruované z dvoch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom, ktorých vzdialenosť vymedzuje dištančný profil naplnený vysušujúcim prostriedkom. Obvodové steny tabúľ skiel a dištančných profilov sú trvale zabezpečené plastickým tmelom.

Môžete si pozrieť viac informácií o BET systéme.

Práca na okne